MỘT SỐ ỨNG DỤNG WEB-BASED

Cục Bảo vệ thực vật - PPD

star

- Các thủ tục đăng ký thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Bảo vệ thực vật.

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật, đăng ký nhãn mác,... được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Cục bảo vệ thực vật - PPD

star

Quản lý hơn 20.000 sản phẩm phân bón của hơn 2.500 quyết định công nhận lưu hành được cấp phép.

Công ty CP Nước môi trường Bình Dương

star

Quản lý hơn 300.000 khách hàng sử dụng nước của tỉnh Bình Dương. Tích hợp các dịch vụ: Hoá đơn điện tử, thu hộ qua ngân hàng, Kênh tương tác mạng Zalo, ...

Công ty Arison Việt Nam

star

Quản lý toàn bộ quy trình kinh doanh, phân phối, bán hàng và quảng cáo sản phẩm Ariston tại Việt Nam.

Dashboard Covid-19 (againstcovid19.com)

star

Theo dõi diễn biến đại dịch Covid-19 tại một số quốc gia tại châu Á, thông qua trang theo dõi, kêu gọi đóng góp để giúp đỡ các quốc gia trong đại dịch (againstcovid19.com)

MỘT SỐ ỨNG DỤNG SMART-PHONE

CSDL thuốc BVTV quốc gia

star

Công bố danh mục thuốc BVTV ban hành.


Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả.


Các văn bản pháp luật về loại trừ thuốc cấm, hoạt chất cấm.


Chia sẻ thông tin, tác dụng của thuốc BVTV.


Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

star
Theo dõi tình trạng hồ sơ
Hồ sơ đến hạn trả, sắp đến hạn trả, cảnh báo thông tin hồ sơ theo hạn trả.


Xem thông tin hồ sơ
Xem đầy đủ thông tin, thành phần hồ sơ, kiểm nghiệm.


Tìm kiếm hồ sơ nhanh chóng
Tìm kiếm hồ sơ theo nhiều điều kiện, nhiều tiêu chí.


Kết xuất báo cáo tức thời
Cung cấp số lệu báo cáo tức thời, bất kỳ lúc nào.


Công ty nước tỉnh Bình Dương

star
Theo dõi khách hàng dùng nước
Theo dõi thông tin khách hàng sử dụng nước.


In hoá đơn thu tiền nước tại chỗ
Nhân viên thu ngân sử dụng App trên Smartphone để in hoá đơn nước ngay tại nhà khi khách hàng nộp tiền.


Theo dõi tình trạng nợ
Theo dõi tình trạng nợ của khách hàng dùng nước, lên kế hoạch thu nợ.


Báo cáo doanh thu hằng ngày
Theo dõi được doanh thu tiền nước thu được hằng ngày.


Viện huyết học truyền máu TW

star
Chờ khám sức khoẻ
Chờ khám sức khoẻ sau khi đăng ký hiến máu.


Chờ xét nghiệm máu
Chờ xét nghiệm máu nếu đủ sức khoẻ hiến máu.


Chờ hiến máu
Chờ hiến máu nếu các kết quả xét nghiệm đạt yêu cầu


Chờ nhận giấy chứng nhận
Chờ nhận giấy chứng nhận hiến máu sau khi hoàn thành hiến máu và hưởng chế độ chăm sóc, nghỉ ngơi đảm bảo.


Công ty Ariston Việt Nam

star
Kiểm tra lắp đặt
Kiểm tra lắp đặt nguyên vật liệu marketing.


Kiểm tra Công việc nhân viên
Kiểm tra công việc nhân viên kinh doanh tại các đại lý.


Quét sản phẩm, tính thưởng
Quét sản phẩm Ariston để báo cáo bán hàng về công ty.


Theo dõi bảo hành sản phẩm
Theo dõi sản phẩm bảo hành và nguyên liệu linh kiện thay thế bảo hành.