KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Bộ Y TẾ

star

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là một đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Phần mềm Quản lý hồ sơ kiểm nghiệm bảo đảm việc quản lý thống nhất hồ sơ mẫu kiểm nghiệm từ khâu tiếp nhận, kiểm nghiệm, trả kết quả, báo cáo.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

star

Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ NN&PTNT. Cục đã ứng dụng CNTT để triển khai số hóa 02 CSDL quản lý nhà nước là CSDL Thuốc BVTV Quốc gia và CSDL Phân bón Quốc gia.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

star

Chúng tôi đã triển khai hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng cho một số Ngân hàng cổ phần thương mại, thông qua hệ thống này, các ngân hàng có công cụ để đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng, qua đó đưa ra quyết định phù hợp đối với các yêu cầu tín dụng của khách hàng cũng như giúp bộ phân thanh tra, giám sát có thông tin kịp thời.

BỘ CÔNG THƯƠNG

star

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (tên trước đây Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) đã thí điểm triển khai một số mô hình thương mại điện tử như alibaba, taobao, aliexpress. Trên cơ sở đó Cục ban hành các quy định phù hợp với thực tiễn để quản lý và thúc đẩy thương mại điện tử trong nền kinh tế số hiện nay.